USLOVI KORIŠĆENJA

Poslednji put ažurirani dana 20.11.2022. godine


Dobro došli u naše Uslove korišćenja!

Aplikacija „Račun za struju“ je u vlasništvu privrednog društva KeyOPS Lab DOO BEOGRAD-ČUKARICA, sa sedištem na adresi KADINJAČA 61 1, 3, 11030 Beograd (Čukarica), Srbija, matični broj: 21325872, PIB: 110257144.

Ovi Uslovi korišćenja, zajedno sa našom Politikom privatnosti i Politikom kolačića čine pravno obavezujući Ugovor koji se odnosi na Vas kada preuzmete Aplikaciju i pristupite joj.

Stoga, ako se ne slažete s bilo čim od onoga što je ispod navedeno, molimo Vas da bez odlaganje prestanete da koristite Aplikaciju.

Ukoliko želite da saznate više o tome kako obrađujemo Vaše podatke, molimo Vas da se upoznate sa našom Politikom privatnosti i Politikom kolačića.

 1. Definisani pojmovi
 2. O Aplikaciji
 3. Intelektualna svojina i ograničena licenca
 4. Sajtovi i aplikacije trećih lica
 5. Ograničenje odgovornosti
 6. Izmene Aplikacije i Uslova korišćenja
 7. Delimična ništavost i celovitost Ugovora
 8. Merodavno pravo i rešavanje sporova
 9. Kontaktirajte nas

1. Definisani pojmovi

U ovom Ugovoru, navedeni pojmovi imaju sledeće značenje:

PojamZnačenje
Aplikacija Mobilna aplikacija „Račun za struju“, u vlasništvu KeyOPS Lab-a, dostupna u Android i iOS verziji.
KeyOPS Lab ili mi KeyOPS Lab DOO BEOGRAD-ČUKARICA, sa sedištem na adresi KADINJAČA 61 1, 3, 11030 Beograd (Čukarica), Srbija, matični broj: 21325872, PIB: 110257144.
Korisnik ili vi Bilo koje lice koje preuzme Aplikaciju i pristupi joj.
Politika kolačića Naša politika koja objašnjava šta su kolačići, koje kolačiće mi koristimo, i kako ih Vi možete kontrolisati. Politika kolačića je integralni deo Politike privatnosti i Uslova korišćenja, a možete joj pristupiti klikom ovde.
Politika privatnosti Naša politika koja opisuje kako prikupljamo, delimo i koristimo Vaše podatke o ličnosti, kao i kako Vi možete ostvariti prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose. Možete je posetiti klikom ovde.
Sajtovi i aplikacije trećih lica Sajt, aplikacija ili njihov sadržaj pomenut ili pristupljen putem Aplikacije, koji je u vlasništvu drugog pravnog ili fizičkog lica.
Ugovor Ugovor u vezi sa korišćenjem Aplikacije, koji se odnosi na Vas, a sačinjen je od ovih Uslova korišćenja, Politike privatnosti i Politike kolačića.

2. O Aplikaciji

Aplikacija pomaže pri određivanju i proveri potrošene električne energije u Republici Srbiji za domaćinstva. Aplikacija je dostupna na srpskom jeziku.

Postoje dve tarife potrošnje: Viša tarifa (VT) i Niža tarifa (NT).

U tarifnom sistemu postoje tri zone potrošnje: Zelena, Plava i Crvena.

Aplikacija automatski određuje učešće veće i manje tarife u ukupnoj mesečnoj potrošnji. Zatim se određuje raspodela utrošenih kilovat-sati po zonama. Za potrošače koji imaju trofazno dvotarifno brojilo a čija je potrošnja veća od 350 kWh u cenu se uključuje i obračunska snaga.

U cenu se uključuju i trošak javnog snabdevača, naknada za OIE.

Omogućeno je da se popust od 5% unosi ručno jer on zavisi od visine računa za prethodni mesec.

Kako bi dobio odgovarajuću Uslugu sa trenutno važečim podacima, Korisnik je u obavezi da redovno ažurira Aplikaciju, po izlasku njene nove verzije.

Aplikacija je besplatna i namenjena je osobama starijim od 15 godina.

3. Intelektualna svojina i ograničena licenca

KeyOPS Lab je isključivi vlasnik svog imena i logotipa i zadržava pravo da spreči bilo koje treće lice da ga koristi. Naš naziv se ne sme koristiti bez našeg prethodnog pismenog pristanka, osim ukoliko takva upotreba nije izričito dozvoljena našim Uslovima korišćenja ili Politikom privatnosti.

Aplikacija i celokupan sadržaj povezan sa njom, uključujući tekst, grafiku, logotipe, ikonice, vizuelni prikaz, slike, kod, itd. je u našem vlasništvu i zaštićen je pravima intelektualne svojine KeyOPS Lab-a, ili treće strane koja nam je dozvolila korišćenje tog sadržaja.

Osim ukoliko izričito nismo drugačije naveli u našim Uslovima korišćenja ili Politici privatnosti, svi materijali u vezi sa Aplikacijom su zaštićeni pravima intelektualne svojine (autorsko pravo, pravo žiga, itd.). Strogo je zabranjeno korišćenje, kopiranje ili preuzimanje bilo kog dela Aplikacije, u potpunosti ili delimično, bez našeg izričitog prethodnog pristanka.

Licenca. Tokom trajanja Ugovora, KeyOPS Lab daje Korisniku ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu, opozivu, privremenu, nepovratnu licencu za instaliranje Aplikacije na uređaj Korisnika i upotrebu Aplikacije, pod uslovom da Korisnik poštuje sva pravila i ograničenja navedena u Ugovoru. Licenca ne uključuju pristup izvornom kodu Aplikacije.

Prihvatljiva upotreba prema licenci. Korisnik ne sme pristupiti Usluzi ili Aplikaciji u cilju izrade konkurentnog proizvoda ili usluga, odnosno da bi napravio proizvod koristeći slične ideje, funkcije, ili grafiku, ili kako bi kopirao bilo koje ideje, funkcije, ili grafiku.

Korisnik se ne sme upuštati u ekstrakciju podataka (scraping) u vezi sa Aplikacijom, uključujući bez ograničenja prikupljanje informacija putem bilo kog softvera koji simulira ljudsku aktivnost ili bilo kog bot-a ili veb pretraživača. Korisnik neće automatizovati pristup Aplikaciji ili Usluzi, uključujući, bez ograničenja, korišćenje API-ja, botova, strugača ili drugih sličnih uređaja.

Ograničenje licence. Aplikaciju, Uslugu ili bilo koji njihov deo, Korisnik ne sme:

Kršenje bilo kog od navedenih ograničenja dovodi do toga da Korisnik gubi licencu bez odlaganja, a može dovesti i do obaveze naknade štete Key OPS Lab-u usled povrede autorskih prava.

Osim toga, svako korišćenje intelektualne svojine bez naše dozvole smatraće se kršenjem prava intelektualne svojine, a mi ćemo preduzeti sva dostupna pravna sredstva kako bismo zaštitili svoja prava intelektualne svojine odmah po saznanju za takvo kršenje.

Zadržavamo sva prava intelektualne svojine koja nisu izričito navedena u ovim Uslovima korišćenja i Politici privatnosti.

4. Sajtovi i aplikacije trećih lica

Aplikacija može sadržati oglase, poruke i/ili linkove koji vode do Sajtova i aplikacija trećih lica. Ti Sajtovi i aplikacije trećih lica imaju sopstvene uslove korišćenja i politike privatnosti, koja se mogu u mnogome razlikovati od onih koje se primenjuju na Aplikaciju. S obzirom na to da KeyOPS Lab nema kontrolu nad Sajtovima i aplikacijama trećih lica, ne snosimo nikakvu odgovornost niti za njihovu dostupnost, niti za uslove korišćenja i politike privatnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

Nismo odgovorni za bilo kakve informacije koje potiču od drugog pružaoca usluga kojima je pristupljeno putem linka dostupnog u okviru Aplikacije.

Činjenica da je link Sajta i/ili aplikacije trećih lica postavljen u Aplikaciji ne znači da preporučujemo ili odobravamo usluge ili proizvode koji se nude preko tih sajtova, odnosno aplikacija.

5. Ograničenje odgovornosti

Sve informacije i drugi sadržaj inkorporisani ili na drugi način dostupni preko naše Aplikacije su dati u viđenom stanju i u stanju „tako kako je dostupno”, besplatno i samo u informativne svrhe.

Trudimo se da obezbedimo da su sve informacije tačne u vreme njihovog objavljivanja. Ipak, na takve informacije se ne treba oslanjati, a mi ne garantujemo njihovu tačnost, blagovremenost, potpunost, učinak ili pogodnost za određenu svrhu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu grešku, propuštanje, netačnost ili bilo koju štetu koja je prouzrokovana korišćenjem te informacije ili drugog sadržaja dostupnog putem Aplikacije.

Pored toga, mi ne garantujemo da će Aplikacija ili bilo koja informacija i sadržaj na njoj biti neprekidan ili bez grešaka, ili da će sve postojeće nepravilnosti biti otklonjene. Isključuje se svaka odgovornost koja proizilazi iz ili u vezi sa korišćenim informacijama i sadržajem Aplikacije, ili bilo kojim linkovima koji se nalaze u Aplikaciji.

U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, ni u kom slučaju niti mi, niti/ili naši pružaoci usluga, zaposleni i predstavnici, nećemo biti odgovorni za:

 1. svaki gubitak, štetu, trošak ili druge štetne posledice koje proističu iz nečijeg korišćenja ili nemogućnosti da koristi Aplikaciju;
 2. svaki neuspeh u primeni dostupnog ažuriranja, servisnog paketa, popravke ili nadogradnje koji bi izbegao štetni događaj;
 3. svaki neovlašćeni pristup;
 4. kao ni za bilo koju indirektnu, kaznenu, slučajnu, posebnu, posledičnu štetu ili bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu za gubitak korišćenja, podataka ili profita, ili prekid poslovanja) koji proizilaze iz ili na bilo koji način povezani sa:
  • korišćenjem ili performansama Aplikacije,
  • sa kašnjenjem ili nemogućnošću korišćenja Aplikacije i Usluge, uključujući pružanje ili neuspeh pružanja Usluge,
  • sa informacijama, Aplikacijom, Uslugom ili na drugi način proisteklim iz korišćenja Aplikacije, bilo na osnovu ugovora, delikta, nemara, odgovornosti ili na neki drugi način.

U slučaju da se bilo koje od gore navedenih ograničenja smatra neprimenljivim, ili u slučaju da se utvrdi bilo kakva odgovornost KeyOPS Lab-a, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, Korisnik je saglasan da će naša cela ukupna odgovornost i jedini pravni lek koji je Korisniku dostupan, koji na bilo koji način koji proizilazi iz ili se odnosi na Ugovor, Aplikaciju ili Uslugu biti ograničen na novčanu štetu koja ne može biti veća od 100 EUR (sto evra).

6. Izmene Aplikacije i Uslova korišćenja

KeyOPS Lab zadržava pravo da s vremena na vreme ažurira Aplikaciju, bez posebnog obaveštavanja. Izmene mogu uključivati promenu sadržaja, kao i ukidanje ili povlačenje bilo kog dela Aplikacije. Stoga, u tim situacijama, Aplikacija može biti privremeno nedostupna za korišćenje.

Takođe, molimo Vas da povremeno iznova pročitate ove Uslove korišćenja. Svaka njihova promena će stupiti na snagu nakon što bude objavljena na Aplikaciji. Trenutno važeću verziju naših Uslova korišćenja možete pregledati klikom na dugme „Uslovi korišćenja“, koje se nalazi u podešavanjima Aplikacije. Ukoliko nastavite sa korišćenjem Aplikacije nakon izmene Uslova korišćenja, smatraće se da ste se saglasili sa novim Uslovima korišćenja.

Dakle, ako se ne slažete sa bilo kojom od izmena Ugovora, molimo Vas da prestanete da koristite Aplikaciju bez odlaganja.

7. Delimična ništavost i celovitost Ugovora

Delimična ništavost

Ako bilo koji nadležan sud utvrdi da je bilo koja odredba Ugovora ništava, to neće uticati na valjanost preostalih odredbi Ugovora. Sve ostale odredbe ugovora ostaju punovažne.

U slučaju da bilo koja odredba ovog Ugovora krši bilo koje imperativno pravilo važećeg zakona, što dovodi do toga da je ta odredba ništava, takva odredba će se smatrati izmenjenom u aspektu u kom je ništava, tako da bude usklađena sa zakonom. Izmene će zadržati što je više moguće njihovog prvobitnog značenja, a njihovo proširenje će biti ograničeno na minimum koji je neophodan da bi učinio Ugovor punovažnim.

Celovitost Ugovora

Ovaj Ugovor, uključujući sve eventualne izmene, predstavlja celokupan sporazum između Vas i KeyOPS Lab u pogledu predmeta ovog Ugovora, i preovladava nad svim prethodnim pismenim i usmenim dogovorima i sporazumima.

U slučaju neslaganja između odredaba ovog Ugovora i bilo kog dogovora, izjave, predstavljanja, informacija, sadržaja dostupnog u Aplikaciji ili drugih podataka sadržanih u bilo kom drugom materijalu i prepisci između Vas i KeyOPS Lab, ovaj Ugovor će preovladati.

8. Merodavno pravo i rešavanje sporova

Ovaj Ugovor i svako pitanje ili spor koji proizilazi iz ili je u vezi sa predmetom Ugovora će se regulisati, tumačiti i sprovoditi u skladu sa zakonima Republike Srbije, isključujući pravila o sukobu zakona.

Svi sporovi koji proizilaze iz Ugovora, ili u vezi sa njim, konačno će biti rešeni pred arbitražom organizovanom u skladu sa Pravilima Beogradskog arbitražnog centra (Beogradska pravila). Broj arbitara će biti jedan, a mesto arbitraže Beograd. Jezik koji će se koristiti u arbitražnom postupku je srpski.

9. Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa Aplikacijom, možete nas kontaktirati putem naše email adrese: support@keyops.org.