POLITIKA KOLAČIĆA

Poslednji put ažurirana dana 20.11.2022. godine


U Aplikaciji koristimo kolačiće i slične tehnologije. Cilj ove Politike kolačića jeste da odgovori na najčešća pitanja koja se tiču pojma i vrsti kolačića, kao i načina na koji ih Korisnici mogu kontrolisati, odnosno podešavati.

Termini koji počinju velikim slovom u Politici kolačića imaju značenje definisano u Uslovima korišćenja i Politici privatnosti.

1. Definicija i svrha kolačića

Kolačić je tekstualna datoteka koja sadrži informacije i koja se preuzima na Vaš uređaj kada posetite određeni sajt, reagujete na oglas ili neku drugu opciju u okviru Aplikacije.

Osnovna svrha kolačića jeste da učine našu Uslugu efikasnijom, bezbednijom i prilagođenijom Korisnicima. Takođe, kolačići nam omogućavaju da putem sistema koje koristimo prepoznamo Vaš uređaj te Vam ponudimo najbolju moguću konfiguraciju.

Kolačići takođe omogućavaju razlikovanje Korisnika. Pored kolačića, postoje i druge slične tehnologije koje imaju sličnu svrhu kao kolačići, kao što su “pixeli” i “web beaconi” i drugi jedinstveni identifikatori, te će termin “kolačić” u ovoj Politici kolačića obuhvatati sve takve slične tehnologije.

Mi koristimo kolačiće kako bismo prikupili informacije o tome kako se koriste Aplikacija i Usluge, kao i radi prikazivanja personalizovanog i nepersonalizovanog marketinškog sadržaja Korisnicima Aplikacije.

Redovno ažuriramo tabele sa kolačićima. Ipak, imajući u vidu da su kolačići vrlo promenljiva kategorija, s vremena na vreme može doći do izmena u tabelama koje slede.

2. Vrste kolačića

Postoje tri kriterijuma prema kojima se kolačići razvrstavaju:

Kriterijum 1: Trajanje

U zavisnosti od toga koliko traju, kolačići se dele na:

 1. sesijske kolačiće koji su privremeni i prestaju da postoje nakon što Korisnik prestane da koristi Aplikaciju/Uslugu;
 2. trajne kolačiće koji ostaju na hard drajvu Korisnikovog uređaja sve dok ih Korisnik ili njegov pretraživač ne uklone. Trajanje trajnog kolačića se može razlikovati i zapisano je u programskom kodu svakog pojedinačnog kolačića.

Kriterijum 2: Poreklo

U zavisnosti od subjekta koji ih postavlja u okviru Aplikacije, kolačići se dele na:

 1. kolačiće prve strane koje postavljamo mi kao vlasnik Aplikacije;
 2. kolačiće treće strane koje postavljaju treća lica, kao što su naši spoljni saradnici koje angažujemo za pružanje marketinških ili analitičkih usluga. Primera radi, postoje kolačići treće strane koji prikupljaju podatke o ponašanju Korisnika i time omogućavaju da se Korisniku prikazuju prilagođene poruke ili oglasi.

U tabeli sa spiskom provajdera, koja je sadržana u nastavku Politike kolačića, možete saznati koje kolačiće postavljamo mi (kolačići prve strane) a koje treća lica (kolačići treće strane). Kako biste razumeli kako se vrši obrada Vaših podataka koji su prikupljeni korišćenjem kolačića treće strane, pročitajte politike privatnosti provajdera takvih kolačića.

Kriterijum 3: Svrha

U zavisnosti od svrhe kojoj služe, kolačići se dele na:

Bez neophodnih kolačića Aplikacija ne može ispravno funkcionisati, jer ovi kolačići omogućavaju rad Aplikacije time što obezbeđuju osnovne funkcionalnosti Aplikacije.

Ova kategorija kolačića, koja se drugačije naziva i “kolačićima performansi” ili “analitičkim kolačićima” nam služi za razumevanje kretanja i interakcija Korisnika, tako što prikupljaju podatke koje mi kasnije analiziramo.

Pomoću statističkih kolačića podaci se prikupljaju anonimno te oni ne mogu biti upotrebljeni za identifikaciju posetilaca. U ovu grupu se pretežno ubrajaju kolačići treće strane, koje naši eksterni saradnici koje angažujemo za statističke usluge koriste za naše potrebe.

Ako odbijete korišćenje ovih kolačića nećemo biti u mogućnosti da znamo kad ste pristupili Aplikaciji.

Pomoću marketinških kolačića unapređujemo našu Aplikaciju i pružamo Vam najbolje korisničko iskustvo zajedno sa sadržajem koji je prilagođen za Vas. Ove kolačiće postavljaju naši saradnici koje angažujemo radi marketinških usluga. Oni koriste podatke o Vašoj lokaciji i omogućavaju da se jedinstveno identifikuju Vaš pretraživač i uređaj, radi kreiranja profila interesovanja svakog pojedinačnog posetioca. Zbog toga smo u mogućnosti da Vam i na drugim lokacijama na internetu pružimo reklame i oglase koji su za Vas značajni.

Ako su marketinški kolačići onemogućeni, posetiocima se na drugim sajtovima i aplikacijama ne prikazuju prilagođene reklame i oglasi koje mi kreiramo.

Naziv Svrha Provajder Trajanje Vrsta
Ad IDs

(IDFA/AAID)
Jedinstveni identifikator koji se vezuje za korisnikov uređaj i omogućavanja praćenje korisnikovog ponašanja u drugim aplikacijama i veb sajtovima radi prikazivanja personalizovanih oglasa i merenja korisnikovih reakcija. Apple / Android Trajno, za vreme trajanja saglasnosti mobile ad ID (MAID)

Ova kategorija kolačića, kao i neki od subjekata koji ih postavljaju, je još u procesu klasifikacije.

3. Druge tehnologije koje koristimo putem Aplikacije

Da bismo omogućili ograničene reklame putem naše Aplikacije, korišćenjem kolačića i tehnologija za praćenje, možemo da generišemo i delimo Vaš jedinstveni identifikator sa trećim stranama, tj. reklamnim partnerima i pružaocima usluga oglašavanja, zajedno sa određenim podacima prikupljenim sa vašeg uređaja ili korišćenjem naših Usluga (na primer vaš uzrast, pretpostavljeni pol, zemlju, grad tj. opšta lokacija izdvojena iz vaše IP adrese ili podaci o GPS lokaciji (ako ste nam dozvolili u svojim podešavanjima)). Ovo uključuje partnere i pružaoce usluga koji podržavaju ciljanje, merenja i optimizacije za nas, kao i same oglašivače i njihove agencije ili treće strane koje upravljaju njihovim zahtevima za oglašavanje.

Takođe možemo da primamo podatke povezane sa vašim jedinstvenim identifikatorom od pouzdanih trećih strana, koji se mogu koristiti za prikazivanje relevantnijih oglasa i sadržaja na našim Uslugama ili za bolju analitiku oglašavanja, na osnovu informacija koje su takve treće strane prikupile na drugim veb-sajtovima i uslugama.

Mreže za oglašavanje i/ili pružaoci sadržaja koji isporučuju oglase na našoj Aplikaciji mogu da koriste kolačiće, piksele ili drugu tehnologiju za praćenje kako bi jedinstveno razlikovali vaš veb pretraživač ili uređaj i pratili informacije koje se odnose na prikazivanje oglasa u vašem veb pretraživaču ili mobilnoj aplikaciji kao što je npr. tip prikazanih oglasa i stranice na kojima se oglasi pojavljuju, kao i određene aktivnosti koje obavljate nakon klika na oglase.

Neke od ovih trećih strana mogu kombinovati informacije koje prikupljaju putem naše Aplikacije sa drugim informacijama koje su samostalno prikupili u vezi sa aktivnostima vašeg veb pretraživača na njihovoj mreži sajtova. Ove treće strane prikupljaju i koriste ove informacije u skladu sa svojim politikama privatnosti i odgovorne su za svoje postupke u vezi sa podacima o ličnosti. Svoja prava možete ostvariti direktno slanjem upita ovim trećim stranama.

Google usluge koje koristimo (Google AdMob, Google Analytics i Google Firebase) su pod kontrolom kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Više detalja o obradi podataka putem Google alata pročitajte na sledećem linku: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Ove usluge koristimo kako bi smo se uskladili sa najvišim standardima zaštite privatnosti.

Za podešavanje Vaših preferencija u vezi privatnosti na Google proizvodima, posetite sledeću stranicu https://myaccount.google.com/data-and-personalization.

Google AdMob je platforma za oglašavanje u okviru mobilnih aplikacija. Google AdMob nam omogućava da ostvarimo prihode putem Aplikacije, a da istovremeno Aplikacija bude besplatna za sve naše Korisnike.

Google AdMob prikazuje oglase koji su relevantni za konkretnog Korisnika, što znači da se radi o personalizovanom oglašavanju. Google definiše personalizovane oglase kao oglase koji su zasnovani na prethodno prikupljenim ili istorijskim podacima, kako bi se odredio ili uticalo na izbor oglasa, uključujući prethodne pretrage Korisnika, aktivnosti, posete sajtovima ili aplikacijama, demografske informacije ili lokaciju. To podrazumeva između ostalog, demografsko ciljanje, ciljanje kategorije interesovanja, i slično.

Google Analytics je servis koji koristimo za prikupljanje, beleženje i analizu podataka koji se odnose na ponašanje Korisnika Aplikacije. Google Analytics koristi kolačiće radi praćenja ponašanja Korisnika, a sa ciljem sačinjavanja izveštaja o posetama i aktivnostima Korisnika.

Informacije koje Google Analytics prikupi putem kolačića (na način opisan u prethodnom odeljku), a odnose se na upotrebu Aplikacije, uobičajeno se preusmeravaju na Google servere u SAD, gde se čuvaju. Google može podeliti sa trećim licima podatke o ličnosti koje prikupi opisanim tehničkim metodama. Podatke koje prikupi putem kolačića u Aplikaciji Google koristi radi analize korišćenja Aplikacije i radi pružanja nama usluga koje su povezane sa Aplikacijom i Uslugama. Implementirali smo anonimizaciju, što znači da Google skraćuje IP adresu posetilaca iz država koje su članice EU i EEZ. Izuzetno, može se dogoditi da se IP adresa u celosti prenosi na Google servere u SAD, gde se naknadno skraćuje.

Više o tome kako Google koristi podatke koje prikupi putem Aplikacije i Usluga, pročitajte na https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk.

Detalje o Google Analytics možete pročitati na https://marketingplatform.google.com/about/, dok više informacija o samoj obradi podataka posetilaca koju vrši Google možete pročitati ovde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=%2Cour-privacy-policy%2Cgoogle-analytics-cookies-and-identifiers.

Google Firebase je aplikacija koja pomaže u razvoju softvera tako što omogućava praćenje analitike o korišćenju aplikacije i sačinjava izveštaje o tome, ukazuje na greške u aplikaciji, i poboljšava funkcionalnosti aplikacije iz marketinškog ugla.

Firebase ispunjava relevantne standarde privatnosti i bezbednosti, i poseduje ISO i SOC sertifikate. Detaljniji izveštaj o tome je dostupan na https://firebase.google.com/support/privacy.

Prilikom prenosa podataka, Firebase vrši enkripciju podataka, koristeći HTTPS i vrši izolaciju podataka korisnika.

Jedno od Firebase usluga je Google Analytics for Firebase, koji funkcioniše u skladu sa https://firebase.google.com/terms/analytics. Na Google Analytics for Firebase, kao i na Google Analytics alat se takođe primenjuju i uslovi obrade podataka https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

4. Pravni osnov za korišćenje kolačića

Po pravilu, pravni osnov za korišćenje kolačića putem Aplikacije je pristanak Korisnika, dat u skladu sa Politikom privatnosti. Pretpostavljamo da je uređaj koji koristite za pristupanje Aplikacije Vaš. Ukoliko pristupate Aplikaciji sa uređaja koji nije u Vašem vlasništvu, postoji pretpostavka da imate ovlašćenje za davanje saglasnost za korišćenje kolačića na tom uređaju, u skladu sa Politikom kolačića.

Napominjemo da postoje izuzeci u pogledu korišćenja kolačića na osnovu pristanka, odnosno, u određenim situacijama se primenjuje drugi pravni osnov za obradu podataka, a to su:

S obzirom na to da je naša Aplikacija besplatna za sve Korisnike, legitimni interes upotrebe marketinških kolačića se sastoji u tome što se njihovom upotrebom obezbeđuje finansiranje KeyOPS Lab-a, odnosno ostvaruje naš ekonomski interes i omogućava trajanje i poboljšanje Aplikacije, a ne dolazi do analize Vašeg prethodnog ponašanja.

5. Onemogućavanje kolačića

Sve kategorije kolačića osim neophodnih mogu biti onemogućene putem podešavanja kolačića u Aplikaciji, kao i putem podešavanja uređaja koji koristite.

 1. Odabirom opcije “Podešavanja kolačića” u okviru opcije „Podešavanja“ u svakom trenutku možete podesiti, odnosno promeniti svoje preferencije u pogledu kolačića. Svaka pojedinačna kategorija može biti omogućena, odnosno onemogućena označavanjem kvadratića u Aplikaciji.
 2. Kolačiće možete podesiti i putem uređaja. Ukoliko niste sigurno kako to da učinite, neki od linkova koji Vam mogu pomoći su:

  Ako onemogućite sve kolačiće (uključujući neophodne), postoji rizik da nećete moći da pristupite ili da koristite pojedine delove Aplikacije, kao ni da koristite Usluge.

  Takođe, važno je da znate da, ukoliko koristite više od jednog uređaja, potrebno je da isključite kolačiće zasebno na svakom uređaju.

  Možete da odustanete od dodatnih mreža za oglašavanje trećih strana koristeći alate koje nudi sajt Network Advertising Initiative, prateći uputstva data na sledećem linku: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

  Više o kolačićima i njihovoj upotrebi, odnosno onemogućavanju, pročitajte na http://www.aboutcookies.org/.

6. Izmene Politike kolačića

Politika kolačića može biti ažurirana s vremena na vreme, o čemu ćemo Vas obavestiti u okviru Aplikacije u razumnom periodu pre nego što izmena stupi na snagu, kao i nakon njenog stupanja na snagu.