POLITIKA PRIVATNOSTI

Poslednji put ažurirana dana 20.11.2022. godine


Dobro došli u našu Politiku privatnosti!

Mi smo KeyOPS Lab DOO BEOGRAD-ČUKARICA, sa sedištem na adresi KADINJAČA 61 1, 3, 11030 Beograd (Čukarica), Srbija, matični broj: 21325872, PIB: 110257144 (dalje: „KeyOPS Lab“ ili „mi“).

Ova Politika privatnosti je dokument koji odražava detaljan pristup KeyOPS Lab privatnosti Korisnika i pokazuje Vam kako prikupljamo, delimo i koristimo Vaše podatke o ličnosti. Takođe, Politika privatnosti objašnjava kako možete ostvariti prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose.

S obzirom na to da izuzetno vrednujemo privatnost svih svojih Korisnika, kreiranjem ove Politike privatnosti želeli smo da obradu Vaših podataka učinimo jasnom, transparentnom i razumljivom.

Ova Politika privatnosti se primenjuje na sve Korisnike Aplikacije, kao i druga lica koja nas kontaktiraju putem email-a.

Mi imamo ulogu rukovaoca podacima o ličnosti, što znači da mi određujemo svrhu i osnov obrade podataka o ličnosti u vezi sa interakcijama u Aplikaciji i korišćenjem naših Usluga.

Pored naših Uslova korišćenja i Politike kolačiča, ova Politika privatnosti čini deo Ugovora koji se odnosi na Vas. Zbog toga Vas molimo da je pročitate pažljivo, kako bi ste razumeli sve neophodne informacije koje se odnose na zaštitu Vaših podataka.

Svi pojmovi napisani velikim početnim slovom, koji nisu definisani u ovoj Politici privatnosti, imajući isto značenje kao u našim Uslovima korišćenja.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas na privacy@keyops.org.

 1. Definisani pojmovi
 2. Koje podatke o ličnosti prikupljamo?
 3. Zašto prikupljamo podatke o ličnosti?
 4. Obrada podataka lica mlađih od 15 godina
 5. Kako koristimo prikupljene podatke?
 6. Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?
 7. S kim delimo Vaše podatke o ličnosti?
 8. Vaša prava
 9. Izmene Politike privatnosti
 10. Kontaktirajte nas

1. Definisani pojmovi

PojamZnačenje
Saglasnost Vaša izričita saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Lica koja imaju 15 ili više godina mogu dati slobodan pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti.
Kolačići Male količine podataka koje se čuvaju na Vašem uređaju, a koriste se za praćenje Vašeg ponašanja ili radi kreiranja statističkih izveštaja o aktivnosti u okviru Aplikacije. Za detaljnije objašnjenje o korišćenju kolačića i sličnih tehnologija i toga kako ih možete podesiti, molimo Vas da pogledate našu Politiku kolačića.
Obrađivač Bilo koje fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u naše ime. Možemo koristiti usluge raznih pružalaca usluga radi efikasnije obrade Vaših ličnih podataka.
Lice na koje se podaci odnose ili vi Bilo koje fizičko lice koje podeli svoje Podatke o ličnosti sa nama.
Zakon Zakon o zaštiti podatka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)
Podaci o ličnosti ili podaci Bilo koja informacija koja omogućava da identitet Lica na koje se podaci odnose bude određen ili odrediv.

• Osoba čije je identitet odrediv je osoba čiji se identitet može identifikovati posredno ili neposredno, naročito pomoću imena, identifikacionog broja, podatka o lokaciji, online identifikacije ili jednog ili više faktora koja su specifični za fizički, psihološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturološki ili socijalni identitet.

Sledstveno tome, podaci o pravnom licu se ne mogu smatrati podacima o ličnosti, ali registracija podataka za račun pravnog lica može obuhvatati i neke podatke o ličnosti. Na primer, informacije u vezi sa jednočlanim privrednim društvom mogu predstavljati takve podatke onda kada omogućavaju identifikaciju fizičkog lica.

Ova pravila se takođe primenjuju i na sve podatke o ličnosti u vezi sa fizičkim licima u pogledu njihove profesionalne aktivnosti, kao što je činjenica zaposlenja u određenoj kompaniji ili organizaciji, broj telefona zaposlenog, ili poslovna email adresa poput “ime.prezime@imekompanije.com”.

Ova Politika privatnosti se ne primenjuje na podatke koji ne mogu razumno rezultirati u identifikovanju bilo kog pojedinca (anonimizovani podaci).
Obrada Aktivnost ili više aktivnosti izvršene na podacima o ličnosti, uz pomoć ili bez automatizovanih sredstava, kao što je prikupljanje, evidentiranje, organizacija, strukturiranje, čuvanje, adaptacija, izmena, povratak, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.
Usluge Činjenjem dostupnim bilo kog sadržaja u okviru Aplikacije. Usluge ne uključuju druge (ukoliko postoje) usluge koje pružamo nevezano za korišćenje Aplikacije.

2. Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

Možemo prikupiti Vaše podatke o ličnosti na više načina:

 1. dobrovoljno dati podaci – podaci koje ste odlučili da podelite s nama, npr. kontaktiranje putem email-a.
 2. automatski prikupljeni podaci – određeni podaci o ličnosti koje prikupljamo kada pristupite Aplikaciji.
 3. podaci prikupljeni korišćenjem kolačića i drugih sličnih tehnologija – detaljno objašnjeno u našoj Politici kolačića.

(a) Podaci koje nam Vi dostavite

Kontakt podaci i dodatne informacije

Ukoliko nas kontaktirate putem email-a, možemo prikupiti određene podatke kao što su Vaša email adresa i podaci povezani sa njom, uključujući sadržaj Vaše poruke.

(b) Automatski prikupljeni podaci

Tehnički podaci

Kada pristupite Aplikaciji, neke informacije prikupljamo automatski. One uključuju Vašu IP adresu, vrstu uređaja i jedinstveni identifikacioni broj, pretraživač, širu geografsku lokaciju (npr. država ili grad) ili druge slične tehničke informacije. Uobičajeno je da se sve ove informacije prikupljaju upotrebom kolačića i drugih sličnih tehnologija za praćenje, kao što smo detaljnije objasnili u našoj Politici kolačića.

Merimo posećenost Aplikacije, kao i trendove korišćenja, korišćenjem analitičkih alata koji prikupljaju informacije koje Vaš uređaj šalje. Analitičke informacije se prikupljaju i koriste zajedno sa identičnim informacijama od drugih Korisnika, tako da se ne mogu na razuman način koristiti u svrhu identifikacije bilo kog pojedinca.

Podaci o Vašem korišćenju Aplikacije

S obzirom na to da prikupljamo i evidentiramo podatke i sesije o pristupu Aplikaciji i njenom korišćenju, postoji mogućnost da ćemo u takvom slučaju takođe obraditi Vaše podatke o ličnosti.

Radi analize i poboljšanja performansi Aplikacije, prikupljamo određene podatke kao što su tip Vašeg mobilnog uređaja, identifikacioni broj, datum i vremenske oznake korišćenja Aplikacije. Tehnologije praćenja koje koristimo omogućavaju da i u ovom slučaju prikupimo zbirne, a ne lične, statističke podatke.

3. Zašto prikupljamo podatke o ličnosti?

Podaci koje prikupljamo Svrha prikupljanja Pravni osnov
Odgovor na Vaše upite
Email adresa i povezane informacije, sadržaj email-a / Vaše poruke, kao i bilo koji drugi dodatni podatak koji podelite s nama. Prikupljamo Vaše podatke kako bismo odgovorili na Vaše upite upućene putem email-a. Obrada je neophodna radi izvršenja ugovora, zaključenja takvog ugovora sa Vama, kao i radi pružanja odgovora na Vaša pitanja i zahteve povodom korišćenja naše Aplikacije ili Usluga.
Ukoliko uskratite davanje takvog podatak, nećemo biti u mogućnosti da obradimo Vaš zahtev.
Analiza, upravljanje i poboljšanje korišćenja Aplikacije i Usluga
Tehnički podaci i podaci u vezi sa mobilnim uređajem. Automatski prikupljeni podaci se koriste za:
 • upravljanje Aplikacijom,
 • poboljšanje korišćenja i performansi Aplikacije, njeno ažuriranje,
 • analiza korišćenja Aplikacije i merenje zainteresovanosti Korisnika,
 • obezbeđivanje najefikasnijeg prezentovanja sadržaja Vama, prema Vašem uređaju.
Obrada automatski prikupljenih podataka neophodna je za izvršenje ugovora. Međutim, svi ostali podaci se obrađuju na osnovu Vaše saglasnosti. Dakle, osim ako nije neophodno radi pružanja usluga ili njihovog dela, deljenje Vaših podataka nije zakonski niti ugovorni uslov, te možete odlučiti da ne podelite takve podatke.
Kada je obrada zasnovana na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u bilo koje vreme, a to neće imati uticaja na zakonitost obrade koja je zasnovana na Vašoj saglasnosti pre nego što ste je povuklu.
Prikazivanje nepersonalizovanih oglasnih poruka
Kontekstualni podaci (koji ne omogućavaju identifikaciju individualnog Korisnika i ne uključujući analizu prethodnog ponašanja Korisnika), IP adresa i drugi podaci o uređaju S obzirom na to da je naša Aplikacija besplatna za sve Korisnike, radi obezbeđivanja naših ekonomskih interesa, trajanja i poboljšanja Aplikacije, omogućili smo trećim stranama da se oglašavaju u okviru Aplikacije. Radi se o nepersonalizovanim oglasnim porukama, što znači da u svrhe takvog marketinga nije došlo do prikupljanja i obrade podataka o Vašem ranijem ponašanju. Obrada podataka je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca, koji se sastoje u ostvarivanju ekonomskih interesa i finansiranju. Budući da se radi o nepersonalizovanim oglasnim porukama, interesi/osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose ne pretežu nad interesima rukovaoca.
Praćenje obrazaca ponašanja i prikazivanje personalizovanih poruka i oglasa
Vaša reakcija/aktivnost na oglas ili neku drugu opciju u okviru aplikacije, advertising ID (IDFA – Apple Identifier for Advertisers ili GAID – Google Advertising Identity) IP adresa i drugi podaci o uređaju Nakon što postanete Korisnik možete odabrati da date svoju saglasnost za praćenje obrazaca svog ponašanja, kao i za prikazivanje personalizovanih poruka i oglasa trećih strana, a na osnovu uočenih obrazaca ponašanja. Ovi kolačići omogućavaju praćenje Vašeg ponašanja kroz različite aplikacije. Vaše podatke koristimo u navednu svrhu samo ukoliko ste saglasni s tim da se Vaše ponašanje prati. Niste obavezni da date ovu saglasnost, i ukoliko to ne učinite, nećemo pratiti Vaše ponašanje, niti ćemo Vam slati personalizovane poruke. To takođe znači da će oglasi koji će Vam se prikazivati u Aplikaciji biti manje relevantni za Vas. Ipak, ukoliko se saglasite, svoju saglasnost možete povući u bilo kom trenutku, s tim što to neće uticati na obradu podataka koja je izvršena dok je Vaša saglasnost postojala.

Ne obrađujemo bilo koje podatke van propisanih svrha. Ne prodajemo nijednu vrstu podataka o ličnosti, ne otkrivamo podatke drugim subjektima na tržištu, niti dajemo Vaše podatke bilo kojoj trećoj strani, osim kako je navedeno u ovoj Politici privatnosti ili ukoliko smo na to izričito primorani važećim zakonima i propisima.

4. Obrada podataka lica mlađih od 15 godina

Aplikacija nije namenjena deci, te ne prikupljamo svesno podatke o licima koja su mlađa od 15 godina. Ako imate manje od 15 godina, molimo Vas da ne delite bilo koje svoje podatke o ličnosti sa nama.

Ukoliko primetimo da smo prikupili podatke lica mlađeg od 15 godina, te informacije će biti obrisane bez odlaganja.

Ukoliko verujete da smo prikupili podatke o ličnosti lica koje je mlađe od 15 godina, molimo Vas da nas obavestite na: privacy@keyops.org.

5. Kako koristimo prikupljene podatke?

Ne koristimo bilo koji od prikupljenih podataka koje se odnose na Vas, bez Vaše saglasnosti, ili bez drugog odgovarajućeg pravnog osnova – u skladu sa odeljkom “Zašto prikupljamo podatke o ličnosti?”.

Vaše podatke koristimo isključivo u svrhe za koje smo ih prikupili, i samo kada za to imamo razuman i zakonit pravni osnov.

Kako bismo obezbedili najviši nivo bezbednosti podataka, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere osmišljene da pruže odgovarajući nivo bezbednosti, u skladu sa rizikom vezanim za obradu Vaših podataka. Pored toga, naše osoblje je zakonski vezano pravilima o profesionalnoj tajni.

Ipak, molimo Vas da imate u vidu da nijedan metod prenosa informacija putem interneta, ili metod elektronskog čuvanja podataka, nije apsolutno bezbedan. Stoga, mi ne možemo garantovati stoprocentnu bezbednost ili poverljivost podataka.

Ukoliko imate pitanja u vezi tehničkih, organizacionih i bezbednosnih mera koje primenjujemo, možete nas kontaktirati na privacy@keyops.org.

6. Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

Čuvamo Vaše podatke samo za vreme koje je potrebno da bi se ispunila svrha radi koje su prikupljeni, odnosno za vreme za koje imamo Vašu saglasnost.

Prilikom određivanja perioda čuvanja podataka, uzimamo u obzir lokalne zakone, ugovorne obaveze, kao i očekivanja i zahteve naših Korisnika.

Čim nam Vaši podaci više ne budu potrebni, ili nakon što primimo Vaš validni zahtev za brisanje tih podataka, mi ćemo ih bezbedno izbrisati ili uništiti, u skladu sa relevantnim zakonom i našim internim politikama.

7. S kim delimo Vaše podatke o ličnosti?

Za određene aktivnosti obrade, ponekad imamo potrebu za angažovanjem obrađivača. U tim slučajevima vršimo inspekcije koje služe identifikaciji, kategorizaciji i evidenciji svih podataka o ličnosti koji se obrađuju van KeyOPS Lab-a. Na taj način se svi podaci, kao i informacije o aktivnostima obrade, obrađivačima i pravnim osnovima, beleže, pregledaju i čine pristupačnim.

Eksterne obrade uključuju, ali se ne ograničavaju na:

Lista naših obrađivača sa kojima delimo Vaše podatke je sledeća:

OBRAĐIVAČ ULOGA SEDIŠTE
Google, Inc.Analitika, praćenje i reklamiranjeSAD

Molimo Vas da imate na umu da se, od nas, po zakonu može zahtevati da otkrijemo određene informacije, uključujući Vaše podatke o ličnosti, na primer, državnim organima ili vladinim telima, na njihov zahtev. U tom slučaju, nećemo zahtevati Vašu dalju saglasnost kako bismo ispunili takav zahtev.

Međunarodni prenos podataka

Vaše podatke možemo preneti u druge države u odnosu na onu u kojoj Vi stanujete. U takvim slučajevima, možemo preneti Vaše podatke o ličnosti pod sledećim uslovima:

 1. prenos se vrši u zemlje unutar Evropskog ekonomskog prostora;
 2. prenos se vrši u zemlje koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite;
 3. prenos se vrši u zemlje koje ne spadaju u zemlje iz tačaka 1. i 2, ali uz primenu odgovarajućih bezbednosnih mera u skladu sa Zakonom (na primer, uz korišćenje standardnih ugovornih klauzula).

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o ovim zaštitnim merama, možete nas kontaktirati na privacy@keyops.org.

Mi koristimo servere koji se nalaze u Srbiji.

8. Vaša prava

Kao lice na koje se podaci koje prikupljamo odnose, imate sledeća prava:

Kako biste ostvarili bilo koje od ovih prava, molimo Vas da nas kontaktirate na privacy@keyops.org.

9. Izmene Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da s vremena na vreme ažuriramo i modifikujemo ovu Politiku privatnosti, onda kada smatramo da je to prikladno. Sve promene će stupiti na snagu nakon objavljivanja u okviru Aplikacije, tako da Vam preporučujemo da periodično pregledate našu Politiku privatnosti.

U slučaju da se ne slažete sa izmenama naše Politike privatnosti, ljubazno Vas molimo da bez odlaganja prestanete sa korišćenjem Aplikacije.

10. Kontaktirajte nas

Ukoliko želite da ostvarite bilo koje od prava koje imate kao lice na koje se podaci odnose, ili imate pitanje u vezi sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na privacy@keyops.org.